Yönetim ve Strateji Tezsiz Yüksek Lisans

     

Yönetim ve Strateji Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu ve Seçmeli Dersleri

Ders Adı

Öğretim Üyesi

 

Statü

 

Kredi

AKTS

İşletme Politikası ve Stratejik Yönetim

Prof. Dr. Özlem Atay

Z

3

8

Proje Yönetimi

Prof. Dr. Fazıl Gökgöz

S

3

8

Değişen Dünyada Örgütsel Davranış

Doç. Dr. H. Ebru Erdost Çolak

Z

3

8

Küreselleşen Dünyada İşletmecilik

Yrd. Doç. Dr. Arcan Tuzcu

Z

3

8

İşletme Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar

Yrd. Doç. Dr. Özgür Ateş

Z

3

8

Türk İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Uygulamaları

Prof. Dr. Özlem Atay

S

3

8

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Prof. Dr. Özlem Atay

S

3

8

Yönetsel Problem Çözme ve Karar Teknikleri

Doç. Dr. Yetkin Çınar

S

3

8

Uluslararası İşletme Yönetimi

Doç. Dr. H. Ebru Erdost Çolak

S

3

8

Yönetsel ve Kurumsal Değerler

Doç. Dr. H. Ebru Erdost Çolak

S

3

8

Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk

Yrd. Doç. Dr. Arcan Tuzcu

S

3

8

Organizasyon Teorileri

Yrd. Doç. Dr. Arcan Tuzcu

S

3

8

Yöneticiler İçin Hukuk

Yrd. Doç. Dr. Hülya Coştan

S

3

8

Stratejik Pazarlama Yönetimi

Yrd. Doç. Dr. Şenay Sabah

S

3

8

Aile İşletmelerinde Yönetim

Yrd. Doç. Dr. Özgür Ateş

S

3

8

Değişim Yönetimi

Yrd. Doç. Dr. Özgür Ateş

S

3

8

Stratejik Finansal Yönetim

Dr. Emrah Ertugay

S

3

8

Muhasebe ve Finansal Raporlama

Dr. Emrah Ertugay

S

3

8

Dönem Projesi

Z

-

10

     

Designed and developed by YD YAZILIM