Sıkça Sorulan Sorular

     

Başvurular Hakkında

1) Yönetim ve Strateji Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na başvurular ne zaman?

Başvurular genellikle Ocak (ilk haftası) ve Ağustos (son haftası) aylarında alınmaktadır. Ancak kesin tarihler için Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasını takip etmeniz gerekmektedir.

2) Programa başvuru yapabilmek için belli bir alandan mezun olma şartı var mı?

Hayır. Program farklı alanlarda lisans eğitimi almış olan tüm mezunlara, özel ve kamu 
işletmelerinde her düzeyde yöneticilik yapan ve kariyer planlarında 
farklı kademelerde yöneticilik olanakları bulunan herkese açıktır.

3) Programa başvurmak için yabancı dil şartı aranıyor mu?

Hayır.

4) Programa başvurmak için ALES şartı aranıyor mu?

Hayır.

5) Programa başvurmak için not ortalaması şartı var mı?

Mezuniyet not ortalamanızın 4 üzerinden 2 olması gerekmektedir. 100’lük sistemden mezun olan adaylar için eşdeğerlik tabloları sosbilens.ankara.edu.tr/?page_id=169 adresinde belirtilmektedir.

6) Başvuruda istenilen belgelerin noter onaylı olması zorunlu mu?

Hayır. Ancak, kesin kayıt sırasında bazı belgelerin noter onaylı olarak düzenlenmesi istenilebilir. Bunun için Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında bulunan başvuru koşullarını takip etmeniz gerekmektedir.

7) Programa şartlı başvuru kabul ediliyor mu?

Hayır. Başvuru döneminde bir lisans programından mezun olmanız gerekmektedir.

Bilim Sınavı Hakkında

1) Bilim Sınavı nasıl yapılmaktadır?

Sınav yazılı olup, adaylara alan ile ilgili temel konularda sorular yöneltilmektedir.

2) Farklı bir alandan mezun oldum, kendimi bu alanda geliştirmek istiyorum. Programa kabul edilme şansım var mı?

Elbette. Bilim sınavında adaylara örnek olay verilerek (siz bu görevde olsaydınız ne yapardınız?) örnek olay yöntemi ve benzer diğer soru teknikleri ile yönetim alanında yeterli birikimi olmayan adayların da bakış açıları değerlendirilmektedir. Başvuru sırasında zorunlu olmamakla birlikte, siz adaylara bu programda neden olmak istediğinizi belirten bir niyet mektubu hazırlamanızı öneriyoruz.

3) Sınav başarı puanım nasıl belirlenmektedir?

Adayların sınav puanı, % 50 mezuniyet notu ve % 50 bilim sınavı notu şeklinde hesaplanmaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü eğitim yönetmeliği uyarınca en az 65 puan alan adaylar arasında kontenjan sayısına göre sıralama yapılarak öğrenci programa kabul edilmektedir.

4) Bilim Sınavı ne zaman yapılmaktadır?

Sınav tarihleri Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasından ilan edilmektedir. Genellikle başvuru haftasını takip eden hafta bilim sınavı yapılmaktadır.

Program Hakkında

1) Programdan mezun olmak için kaç ders almalıyım?

5 tanesi zorunlu ve 5 tanesi seçmeli olmak üzere, toplam 10 ders ve bitirme projesini başarıyla tamamlamanız halinde programdan mezun olabilirsiniz.

2) Program ne kadar sürmektedir?

Programı tamamlama süresi en fazla 3 dönemdir. İsterseniz derslerinizi ve dönem projenizi 2 dönemde tamamlayarak bir akademik yıl içinde de mezun olabilirsiniz.

3) Dersler hangi gün ve saatlerde yapılmaktadır?

Dersler hafta içi her gün, 18.00-21.00 saatleri arasında yapılmaktadır.

 

4) Dersler nerede yapılmaktadır?

Dersler Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde (Cemal Gürsel Caddesi / Cebeci) ilan edilen dersliklerde yapılmaktadır.

5) Programda derslere devam zorunlu mudur?
Dersin öğretim üyesinin yaklaşımı belirleyici olmakla birlikte, yönetmelik gereği derslerin en az %70’ine devam etme zorunluluğu bulunmaktadır.

6) Programdan mezun olanlar, doktora programlarına başvurabilirler mi?

Hayır. Yalnızca lisans diploması ile başvuru kabul eden bütünleşik doktora programlarına başvuru yapabilirsiniz.

Katkı Payları Hakkında

1) Ödemeler ne kadardır ve taksit yapılıyor mu?

Ders kaydı yaptırdığınız dönemde seçtiğiniz her ders için 750 TL’lik peşin bir ödeme yapmanız gerekmektedir.

2) Katkı paylarında bir artış olabilir mi?

Katkı tutarları YÖK tarafından belirlendiği için, çok düşük bir ihtimalle de olsa artış mümkündür.

     

Designed and developed by YD YAZILIM