Yönetim ve Strateji

     

Rekabetin ve işbirliğinin, küreselleşmenin ve yerelleşmenin, yenilikçiliğin, esnekliğin, değişimin ve standartlaşmanın bir arada var olabildiği; kuralların her gün yeniden yazıldığı günümüz iş dünyasında, hiyerarşinin üst basamaklarına çıkıldıkça bireylerin yönetsel donanımlarının da yükseltilmesi ihtiyacı kaçınılmazdır.

Pek çok kurumda gözlemlenen, farklı lisans alanlarında eğitim almış kişilerin çeşitli yönetsel görevleri icra ettikleridir. Teknik becerilere sahip ve çalıştıkları kurumlarda çeşitli örgütsel kademelerde yer alan farklı uzmanlık alanlarında yetişmiş profesyonellere ve bu alanda kariyer planları yapan kişilere; yönetimle ilgili kuramsal temelle desteklenmiş, yerel ve uluslararası dinamikleri dikkate alan, yapıya, ilişkiye ve iletişime özgü pratikleri görebilecekleri bir bakış açısının kazandırılması önem taşımaktadır.

Yönetim ve Strateji Tezsiz Yüksek Lisans programının amacı, hedef kitlenin organizasyonların yapısını ve süreçlerini kavrayarak kurumlara yön veren stratejik analiz, planlama, kontrol süreçlerinde yetkinliklerini artırabilmeleri; kurumların asli unsurlarından olan bireylerin ve grupların davranışlarını etkileyen değerler sistemini anlayabilmeleri, davranışların gerekçeleri ve sonuçlarını analiz edebilmeleri; insan kaynakları politikalarını çağın gerekleri doğrultusunda tasarlayabilmelerini ve uygulayabilmelerini sağlamaktır.

Program,  örnek olay incelemesi, yönetim egzersizleri ve testleri, farklı sektörlerden uygulama örnekleri ile zenginleştirilmiştir.

Programla ilgili detaylı bilgiye ilgili bağlantılardan ulaşılabilir.

     

Designed and developed by YD YAZILIM