Tezli İç Denetim ve İç Kontrol

     

İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

DERS PROGRAMI (18.30 – 21.30)

 

 

I. YARIYIL

 

Dersin Adı

Z/S

Kredi

AKTS

İç Denetim Teorisi ve Standartları

Z

3

8

İç Kontrol ve Risk Yönetimi

Z

3

8

Muhasebe ve Finansal Raporlama

Z

3

8

Türkiye’de Denetim Uygulamaları

S

3

8

Örgüt ve Yönetim Teorileri

S

3

8

Denetçiler için İletişim ve Müzakere Teknikleri

S

3

8

Ekonomi Hukuku

S

3

8

Denetimde Sayısal Yöntemler

S

3

8

Kamu İdari Yapısı

S

3

8

Seminer

Z

-

4

TOPLAM

9 (Z) + 3 (S) + Seminer

12 Kredi (36 AKTS)

 

 

 

II. YARIYIL

 

Dersin Adı

Z/S

Kredi

AKTS

İç Denetim Uygulamaları

Z

3

8

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Uygulamaları

Z

3

8

Yönetim Bilgi Sistemleri

Z

3

8

Kurumsal Yönetim

S

3

8

Stratejik Yönetim

S

3

8

Finansal Yönetim

S

3

8

Maliyet Sistemleri ve İşletme Bütçeleri

S

3

8

Kamu Mali Yönetimi

S

3

8

Bilgi Teknolojileri Denetimi

S

3

8

TOPLAM

9 (Z) + 3 (S)

12 Kredi (32 AKTS)

 

 

 

III. YARIYIL

 

Dersin Adı

Z/S

Kredi

AKTS

Uzmanlık Alan Dersi (Tez Çalışması)

Z

-

30

TOPLAM

30 AKTS

 

 

 

IV. YARIYIL

 

Dersin Adı

Z/S

Kredi

AKTS

Uzmanlık Alan Dersi (Tez Çalışması)

Z

-

30

TOPLAM

30 AKTS


Açıklamalar:

  1. Bu ders programı hem Tezli hem Tezsiz program öğrencileri içindir. Ders seçimi yaparken lütfen bu programı dikkate alınız.
  2. Kurumsal Yönetim dersi Tezsiz YL öğrencileri için zorunlu ders olup, Tezli YL öğrencileri için seçmeli derstir.
  3. Seminerler sadece Tezli program öğrencilerinin seçimine açık olacaktır. Önceki dönem seminer seçenlerin aynı hocanın seminerini tekrar seçmeleri gerekmektedir. Seminerler için katkı payı alınmayacaktır.
  4. Onay işlemi için danışmana (Dr. Emrah ERTUGAY) gelinmesi zorunludur. UZAKTAN DERS KAYIT ONAYI YAPILMAYACAKTIR.
  5. Onay işlemi için gelindiğinde katkı payı ödemesine ait dekontun bir nüshasının getirilmesi gerekmektedir
    .

     

Designed and developed by YD YAZILIM