Sıkça Sorulan Sorular

     

1)İç Denetim ve İç kontrol Tezsiz (2. Öğretim) yüksek lisans programının başvuru tarihleri ne zamandır?

İç Denetim ve İç kontrol Tezsiz (2. Öğretim) yüksek lisans programının online başvuru tarihleri, 17-21 Ağustos 2015 ‘tir.

2) İç Denetim ve İç kontrol Tezsiz (2. Öğretim) yüksek lisans programından mezun olanlar, doktora hakkına sahip olabilirler mi?

İç Denetim ve İç kontrol Tezsiz (2. Öğretim) yüksek lisans programından mezun olanlara verilecek diploma, “İç Denetim ve İç kontrol Tezsiz Yüksek Lisans diploması”dır. Bu diplomada tezli yüksek lisans yapmış olanlarla aynı yasal haklara sahip değillerdir. Bu gerekçeyle, İç Denetim ve İç kontrol Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanlar doktora programlarına başvuramamaktadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarına 06.02.2013 tarihinden önce kayıt yaptırmış olup, programı tamamlayanlar doktora yapmak için başvurabilir. Bu tarihten sonra kayıt yaptıranlar, 06.02.2013 tarihinde Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 18. maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle doktora programlarına başvuramazlar.

3) Derslere devam zorunlu mudur?

Dersin öğretim üyesinin uygulaması da etkili olmakla birlikte, derslerin en az %70’ine devam etmek gerekmektedir.

4) Ödemelerde taksit yapılıyor mu?

Ödemelerde taksitlendirme yapılmamaktadır. Her dönem için öngörülen katkı payı, dönem başında peşin olarak yatırılmalıdır.

5) İç Denetim ve İç kontrol Tezsiz (2. Öğretim) yüksek lisans programının gelecek dönemlerinde, katkı payı tutarlarındaki artışlar, mevcut öğrencileri nasıl etkileyecektir?

İç Denetim ve İç kontrol Tezsiz (2. Öğretim) yüksek lisans programı için öngörülen katkı payı tutarlarının; çok özel bir gelişme olmadıkça artırılması planlanmamıştır.

6 ) Programa işletme bölümü mezunları dışındakiler başvurabilir mi?

İç Denetim ve İç kontrol Tezsiz (2. Öğretim) yüksek lisans programına, dört yıllık lisans eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir.

7) Programa başvurmak için yabancı dil yeterliliği aranıyor mu?

Programa başvuru için yabancı dil yeterliliği aranmamaktadır. Programın, eğitim dili Türkçedir.

8) Başvuruda istenilen belgelerin noter onaylı olması zorunlu mu?

Programa başvuru için istenilen belgelerin noter onaylı olması zorunlu değildir. Ancak, kesin kayıt sırasında bazı belgelerin noter onaylı olarak düzenlenmesi istenilebilir. Lütfen, kesin kayıtta istenilen belgeler ile ilgili açıklamaya bakınız.

9) Mezun olabilmek için alınması gereken derslerin kredi saati kaçtır?

Öğrencilerin, programı tamamlayabilmeleri için toplam 30 kredi / 80 AKTS’lik ders ve kredisiz / 10 AKTS’lik bitirme projesini tamamlamaları gerekmektedir. 30 kredinin 24’ü zorunlu derslerden, 6’si seçimlik derslerden oluşmaktadır.

10) Kesin kayıt için istenilen belgeler nelerdir?

1. Dilekçe

2. Yeni Çekilmiş 2 Adet Fotoğraf (4.5 X 6 Cm.) (Madde 17-(1)-a-6)

3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği) noter veya verildiği üniversitece onaylı örneği (Madde 17-(1)-a-1)

4. Not Döküm Belgesi (Transkript) noter veya verildiği üniversitece onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınanların noter onaylı tercümesi) (Adayların mezun olduğu üniversitelerindeki geçme notunun ne olduğunu veya mezuniyet notlarının 100’lük sistemdeki karşılığını gösteren resmi bir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.) (Madde 17-(1)-a-3)

5. Askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair, askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesinin onaylı örneği askerliğini yapmamış olanlar için askerlik daire başkanlığından alınacak yeni tarihli askerlik durum belgesi (Erkekler İçin) (Madde 17-(1)-a-7)

6. T.C. Kimlik Numarası beyanı (Nüfus cüzdanı fotokopisi) (Madde 17-(1)-a-5)

     

Designed and developed by YD YAZILIM