Sıkça Sorulan Sorular

     

1)İç Denetim ve İç kontrol Tezli (2. Öğretim) yüksek lisans programının başvuru tarihleri ne zamandır?
İç Denetim ve İç kontrol Tezli (2. Öğretim) yüksek lisans programının online başvuru tarihleri, 17-21 Ağustos 2015 ‘tir.

2) İç Denetim ve İç kontrol Tezli (2. Öğretim) yüksek lisans programından mezun olanlar, doktora hakkına sahip olabilirler mi?
İç Denetim ve İç kontrol Tezli (2. Öğretim) yüksek lisans programından mezun olanlara verilecek diploma, “İç Denetim ve İç kontrol yüksek lisans diploması”dır. Bu diplomada tezli yüksek lisans yapmış olanlarla aynı yasal haklara sahiptir. Bu gerekçeyle, Tezli İç Denetim ve İç kontrol Tezli yüksek lisans programından mezun olanlar doktora programlarına başvurabilirler.

3) ALES puanı kaç yıl geçerlidir?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, yılda iki kez yapılmakta olan Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonuçlarının geçerlilik süresi, yasal olarak 3 yıldır.

4) Derslere devam zorunlu mudur?
Dersin öğretim üyesinin uygulaması da etkili olmakla birlikte, derslerin en az %70’ine devam etmek gerekmektedir.

5) Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavına (ALES) girmemiş olanlar veya ALES puanının süresi geçmiş olanlar Programa başvurabilirler mi?
ALES’e girmemiş olanlar veya ALES puanının süresi geçmiş olanlar Programa “koşullu” olarak başvuramazlar.

6 ) Programa işletme bölümü mezunları dışındakiler başvurabilir mi?
İç Denetim ve İç kontrol Tezli (2. Öğretim) yüksek lisans programına, dört yıllık lisans eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir.

7) Programa başvurmak için yabancı dil yeterliliği aranıyor mu?
Programa başvuru için yabancı dil yeterliliği aranmaktadır. Yabancı dil puanının en az 50 olması (YDS,ÜDS, KPDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul olan geçerli dil belgesi olması gerekir.) gerekmektedir. Fakat, programın, eğitim dili Türkçedir.

8) Başvuruda istenilen belgelerin noter onaylı olması zorunlu mu?
Programa başvuru için istenilen belgelerin noter onaylı olması zorunlu değildir. Ancak, kesin kayıt sırasında bazı belgelerin noter onaylı olarak duzenlenmesi istenilebilir. Lütfen, kesin kayıtta istenilen belgeler ile ilgili açıklamaya bakınız.

9) Mezun olabilmek için alınması gereken derslerin kredi saati kaçtır?

Öğrencilerin, programı tamamlayabilmeleri için 24 ulusal krediden ve 128 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 8 ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasını tamamlamış olmaları gerekmektedir. 128 AKTS kredisinin 68 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur.

10) Kesin kayıt için istenilen belgeler nelerdir?
1. Dilekçe
2. Yeni Çekilmiş 2 Adet Fotoğraf (4.5 X 6 Cm.) (Madde 17-(1)-a-6)
3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği) noter veya verildiği üniversitece onaylı örneği (Madde 17-(1)-a-1)
4. Not Döküm Belgesi (Transkript) noter veya verildiği üniversitece onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınanların noter onaylı tercümesi) (Adayların mezun olduğu üniversitelerindeki geçme notunun ne olduğunu veya mezuniyet notlarının 100’lük sistemdeki karşılığını gösteren resmi bir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.) (Madde 17-(1)-a-3)
5. Askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair, askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesinin onaylı örneği askerliğini yapmamış olanlar için askerlik daire başkanlığından alınacak yeni tarihli askerlik durum belgesi (Erkekler İçin) (Madde 17-(1)-a-7)
6. T.C. Kimlik Numarası beyanı (Nüfus cüzdanı fotokopisi) (Madde 17-(1)-a-5)
7. ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı (Madde 17-(1)-a-2)
8. ÜDS, YDS, KPDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı (Madde 17-(1)-a-4)

     

Designed and developed by YD YAZILIM