Başvuru Koşulları

     
  • Üniversitelerin dört yıllık lisans programlarından mezun olmak,
  • Lisans not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması.
  • ALES puanının en az 55 olması.
  • Yabancı dil puanının ise en az 50 olması (YDS,ÜDS, KPDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul olan geçerli dil belgesi olması gerekir.)

İç Kontrol İç Denetim yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının % 20′si ve mülakat sonucunun ise % 30′u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Başvuruda İstenen Belgeler ve Koşullar; Türk Uyruklu Öğrenciler İçin İstenen Evraklar İçin: http://sosbilens.ankara.edu.tr/

 

     

Designed and developed by YD YAZILIM