İç Denetim ve İç Kontrol Tezli Yüksek Lisans (İkinci Öğretim)

     

İşletmelerde ve kamu kurumlarında iç kontrol işlevini, yapısını ve işlerliğini tanımlayarak kontrollerin etkililiğini değerlendirmede bağımsız bir güvence ve danışmanlık fonksiyonu olarak iç denetimin payı büyüktür. Bu program, kurumsal yönetim çerçevesinde risk temelli iç denetim ve iç kontrol kavramlarını, bu konularda uluslararası kabul gören ilke, kural ve standartlar çerçevesinde örnek olaylarla ele alarak genel bir bakış açısı sağlamayı amaçlamaktadır.

Genel olarak modern iç denetimin gelişimi, iç denetim fonksiyonları, yaratılan katma değer, temel kavramlar (iç kontrol sistemi, iç denetim ve iç denetçi), ilke ve esaslar (mesleki standartlar, risk yönetimi, kurumsal yönetim) gibi konuların teorik ve açıklamalı örnek olaylarla ele alınacağı program, ülkemizde bu alanda yüksek lisans derecesi verecek ilk programdır. Bunun yanı sıra program katılımcıları, iç denetçilerin Uluslararası İç Denetim Enstitüsünün iç denetimde uluslararası bir sertifikası olan CIA (Sertifikalı İç Denetçi) unvanına sahip olması için gerekli iç denetim tecrübesinin 1 yıllık kısmını yerine getirmiş sayılacaklardır.

     

Designed and developed by YD YAZILIM