Bölüm Hakkında

     

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ercan BAYAZITLI

Bölüm Başkan Yrd.

Prof. Dr. Alper ÖZER

İşletme Bölümü’nün temelleri 1958 yılında kurulan İşletme İktisadı ve Muhasebe Enstitüsü’nün kurulmasıyla atılmıştır. 1966 yılında lisans yönetmeliğinde yapılan bir değişiklikle Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Maliye-İktisat Bölümü, Siyaset-İdare Bölümü ve Uluslararası İlişkiler Bölümüne ek olarak İşletme Bölümünün de kurulmasına karar verilmiştir.

1982 yılına kadar 1. ve 2. sınıflarda bölüm ayrımına gidilmediğinden 1968-69 öğretim yılında 3. Sınıftan başlamak üzere İşletme Bölümü 77 öğrenci ile eğitime başlamıştır. 1969-70 öğretim yılında İşletme Bölümü sayıları 65 olan ilk mezunlarını vermiştir. 1999-2000 öğretim yılında 30. yılında İşletme Bölümü’nün mezun sayısı 2725′e ulaşmıştır.

Bölümde 6 anabilim dalı mevcuttur:

Muhasebe ve Finansman

Sayısal Yöntemler

Ticaret Hukuku

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yönetim ve Organizasyon

Kooperatifçilik     

Designed and developed by YD YAZILIM