Sıkça Sorulan Sorular

     

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1) Tezsiz finans yüksek lisans programının başvuru tarihleri ne zamandır?
Tezsiz finans yüksek lisans programına, şubat ve ağustos dönemleri olmak üzere yılda iki farklı dönemde başvuru yapılmaktadır.

2) Tezsiz finans yüksek lisans programından mezun olanlar, doktora hakkına sahip olabilirler mi?
Tezsiz yüksek lisans programlarına 06.02.2013 tarihinden önce kayıt yaptırmış olan ve programı tamamlayanlar doktora yapmak için başvurabilir. Bu tarihten sonra kayıt yaptıranlar, 06.02.2013 tarihinde Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 18. maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle doktora programlarına başvuramazlar.

3) Derslere devam zorunlu mudur?
Dersin öğretim üyesinin uygulaması da etkili olmakla birlikte, derslerin en az %70’ine devam etmek gerekmektedir.

4) Ödemelerde taksit yapılıyor mu?
Ödemelerde taksitlendirme yapılmamaktadır. Her dönem için öngörülen katkı payı, dönem başında peşin olarak yatırılmalıdır.

5) Tezsiz finans yüksek lisans programının gelecek dönemlerinde, katkı payı tutarlarındaki artışlar, mevcut öğrencileri nasıl etkileyecektir?
Tezsiz finans yüksek lisans programı için öngörülen katkı payı tutarlarının; çok özel bir gelişme olmadıkça artırılması planlanmamıştır.

6 ) Programa işletme bölümü mezunları dışındakiler başvurabilir mi?
Tezsiz finans yüksek lisans programına, dört yıllık lisans eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir.

7) Programa başvurmak için yabancı dil yeterliliği aranıyor mu?
Programa başvuru için yabancı dil yeterliliği aranmamaktadır. Programın, eğitim dili Türkçedir.

8) Başvuruda istenilen belgelerin noter onaylı olması zorunlu mu?
Programa başvuru için istenilen belgelerin noter onaylı olması zorunlu değildir. Ancak, kesin kayıt sırasında bazı belgelerin noter onaylı olarak duzenlenmesi istenilebilir. Lütfen, kesin kayıtta istenilen belgeler ile ilgili açıklamaya bakınız.

     

Designed and developed by YD YAZILIM