Dış Ticaret ve Pazarlama

     

Dış Ticaret, son dönemlerde ülkelerin ekonomik gelişimleri üzerinde, her zamankinden daha yüksek derecede etki göstermektedir. Özellikle küreselleşmenin getirdiği rekabet baskısıyla günümüz ekonomik ve pazar koşulları, işletmelerin uluslararası pazarları, yerel pazarlar kadar önemli kılmaktadır. Avrupa Birliği?ne giriş ve uyumun sağlanmasının gereği de işletmelerin uluslararası alanlarda da başarılı olmalarını gerekli hale getirmiştir. Artık işletmeler sadece yerel pazarlara ilişkin politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik koşulları değil, uluslararası pazarlardaki koşulları da dikkate almak zorundadırlar. Gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerin gelişmiş teknolojileriyle ülkemizde etkin faaliyet göstermeleri ve Türk işletmelerine göre daha avantajlı konumda bulunmaları işletmelerimizin daha etkili strateji, politika ve taktikler uygulamalarını gerektirmektedir.

 

İşletmelerin başarılı olmaları için sadece dış ticaretin ve hukuki düzenlemelerin neler olduğunu bilmeleri yetmemekte, pazar ve rekabet koşullarının ele almaları ve bu koşullara göre uygulayabilecekleri stratejileri uluslararası düzeyde değerlendirmeleri gerekmektedir. Dış ticaretin işletmecilik ve pazarlama ile desteklenmesi gereği de buradan kaynaklanmaktadır.

 

Türk işletmelerinin bu gelişmelere etkin bir şekilde cevap verebilmesi için dış ticaret konusunda yeterli bilgiye sahip olması ve strateji üreterek rekabet avantajı yaratması gerekmektedir. Tezsiz Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama Yüksek Lisans Programı bu konularda öğrencilere mesleki konularda bilgi vermeyi ve uygulamada bu bilginin nasıl kullanılacağını göstermeyi amaçlamaktadır.

     

Designed and developed by YD YAZILIM