Tezsiz Finans

     

Günümüzün ekonomisi açıklanmaya çalışılırken; küresel, finansal, profesyonel, kurumsal, rekabetçi gibi sözcüklerin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Yeni ekonomik düzenin karmaşık sayılabilecek finansal ve ekonomik süreçlerini anlamak ve yorumlamak; hem fırsatları değerlendirmek hem de tehditleri algılamak için zorunludur. Bu fırsat/tehdit olgusu, bir taraftan Avrupa Birliği’ne katılma hazırlığı içinde olan, diğer taraftan Asya’ya doğru bir ticaret potansiyeline sahip hızlı bir değişim/dönüşüm yaşayan Türkiye’deki yöneticiler için özellikle geçerlidir.

 

Küresel ekonominin finansal boyutunda belirginleşen yeni uygulamalar, zamanları sınırlı olan yöneticilerin takip etmekte zorlandıkları bazen de zihinsel coğrafyalarında net olarak konumlandıramadıkları karmaşık bir sorun alanı olabilmektedir.

 

Finans Yüksek Lisans Programında, günümüz finansal stratejilerinin ve uygulamalarının temel mantığının, ekonomi ve işletme yönetimi açısından etkileşimlerinin anlaşılabilir bir şekilde ve interaktif bir eğitim ortamında ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu amacın belirlenmesindeki gereksinim, akademik ilişkide bulunduğumuz iş dünyasının değişik kesimlerince defalarca dile getirilmiş ve bu programın düzenlenmesindeki temel motivasyonumuz olmuştur.

 

Finans Yüksek Lisans Programının dersleri belirlenirken, 147 yıllık Mülkiye deneyimi yanında; yurt içindeki ve dışındaki benzer yüksek lisans (Executive MBA) programları taranmış, ekonomi ve finans alanında uluslararası deneyime sahip akademisyenlerden, iş dünyasının yöneticilerinden ve örgütlerinden de görüşler alınmıştır. Program, çok sayıda ve değişik konulardaki seçimlik derslerle zenginleştirilmiştir.

 

Şüphesiz, bu titiz değerlendirme süreci yalnızca ders konuları ile sınırlı değildir. Ders içeriklerinin belirlenmesinde gösterilen bu titizlik, Türkiye’deki yöneticilerin gereksinimleri açısından “olması gereken” ders içeriğinin belirlenmesine yöneliktir. Ders içerikleri belirlenirken, kürselleşmenin de Türkiye’nin de koşulları göz önünde bulundurulmuştur. Böylece profesyonel yöneticilerin, küreselleşme ve yeni ekonomik düzenin finansal uygulamaları konusunda bilgilerini artırarak daha rekabetçi daha kurumsal ve daha güncel çözümler üretebilme olanaklarının geliştirilmesi amaçlanmıştır.

 

Tezsiz Finans Yüksek Lisans Programı, her bir yılda iki yarıyıldan oluşan toplam 2 yıllık, öğretim dili Türkçe olan ücretli ve ikinci eğitim programıdır.

 

Programda, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinin yanı sıra diğer üniversitelerden akademisyenlerin, uygulama deneyimleri yüksek olan uzmanların da görev almaları planlanmıştır.

     

Designed and developed by YD YAZILIM