Başvuru Koşulları

     

2016-2017 Güz Dönemi İçin İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı Başvuru Koşulları

  1. Başvuru için ALES/eşit ağırlıklı puanı esas alınacaktır.
  2. Yüksek Lisans Programına kabul edilen öğrencilerin en az %20′si Sosyal Bilimler alanlarından mezun olacaktır.
  3. ALES puanının en az 75 olması gerekmektedir
  4. Başvuru için YDS (KPDS, ÜDS) puanlarının en az 50 olması gerekmektedir. YDS/ÜDS/KPDS sınav tarihinden itibaren geçerlilik süresi 5 yıldır. TOEFL için 2 yıldır. Yabancı dil eşdeğerlik tabloları için http://sosbilens.ankara.edu.tr/files/2016/07/yds.e%C5%9Fde%C4%9Ferlik.tablosu.yeni_.pdf adresinden bilgi alınabilir.
  5. Lisans not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Eşdeğerlik tabloları için http://sosbilens.ankara.edu.tr/?page_id=169 adresinden bilgi alınabilir.

NOT: Başvurular online olarak Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne yapılacaktır. Program için istenen belgeler ve açılan kontenjanlar için (sosbilens.ankara.edu.tr) adresini ziyaret ediniz.

     

Designed and developed by YD YAZILIM