Doktora

     

 

İşletme Doktora Programı, akademik kariyerine devam etmek isteyen işletme anabilim dalında yüksek lisans mezunlarına açıktır.

Genel işletmecilik eğitimimin yürütüldüğü bu programda; uzmanlaşmak isteyen öğrenciler, seçimlik dersler ve tez çalışmaları aşamasında uzmanlaşmak istedikleri konula yönelebilmektedir.

 

Programın ders aşamasında; finansman, muhasebe, organizasyon, pazarlama, sayısal yöntemler, üretim, yönetim gibi temel işletmecilik konuları yer almaktadır. Ayrıca, yürütülen seminerler ve özel alan dersleri ile akademi ve iş dünyasında yaşanan gelişmeler takip edilmekte ve tartışılmaktadır.

 

İşletme Doktora Programımızdan mezun olan çok sayıda öğretim üyesi ve üst düzey yönetici vardır. Halen Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli üniversitelerde, kamu ve özel sektörde görev yapmakta mezunlarımız ve zaman zaman deneyimlerini paylaşmak üzere öğrencilerimizle de buluşmaktadırlar. Bu şekilde öğrencilerimiz, kuramsal bilginin yanı sıra uygulama bilgisine de sahip olmakta, güncel ve pratik çözüm üretme yeteneklerini geliştirmektedir. Mezunlarımız üniversitelerde, araştırma kurumlarında, kamu ve özel kesimde çalışmaktadır.

 


     

Designed and developed by YD YAZILIM