İşletme Yüksek Lisans

     

İşletme Yüksek Lisans Programı, dört yıllık lisans mezunu olanlara açıktır. İşletme alanı dışında eğitim almış ve programımıza kabul edilmiş öğrencilere, mezun oldukları fakültelerde almış oldukları dersler de dikkate alınarak, lisansüstü derslere devam edebilmelerini sağlamak üzere iki yarıyıldan oluşan bir tamamlama programı uygulanmaktadır. Tamamlama programını başarı ile bitiren öğrencilerimiz lisansüstü derslere devam edebilmektedir.

Genel işletmecilik eğitimimin yürütüldüğü işletme yüksek lisans programında; uzmanlaşmak isteyen öğrenciler, seçimlik dersler ve tez çalışmaları aşamasında uzmanlaşmak istedikleri konulara yönelebilmektedir.

Programın ders aşamasında; finansman, muhasebe, organizasyon, pazarlama, sayısal yöntemler, üretim, yönetim gibi temel işletmecilik konuları yer almaktadır. Ayrıca, yürütülen seminerler ve özel alan dersleri ile akademi ve iş dünyasında yaşanan gelişmeler takip edilmekte ve tartışılmaktadır.

Yüksek Lisans Programımızdan mezun olan çok sayıda öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve üst düzey yönetici vardır. Halen Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli üniversitelerinde, kamu ve özel sektörde görev yapmakta mezunlarımız ve zaman zaman deneyimlerini paylaşmak üzere öğrencilerimizle de buluşmaktadırlar. Bu şekilde kuramsal bilginin yanı sıra uygulama bilgisine de sahip olan öğrencilerimiz güncel ve pratik çözüm üretme yeteneklerini geliştirebilmekte, üniversite, araştırma kurumları, kamu ve özel kesimde saygın görevler almaktadırlar.


     

Designed and developed by YD YAZILIM